בקשת היתר לעובד זר – אופן ההגשה

עו"ד יוסי כהן

העסקת עובד זר ללא היתר מהווה עבירה פלילית.
על מנת להעסיק עובד זר לצורך טיפול באדם סיעודי, יש להגיש בקשת היתר לרשות האוכלוסין וההגירה.

 

שלבי הגשת בקשה להיתר לעובד זר:

מילוי טפסי בקשה: (יש להקפיד על כתב יד קריא וברור)

 • טופס א' – בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר סיעודי או להארכת היתר קיים (חובה).
 • טופס ב' – התחייבות המעסיק (חובה).
 • טופס ג' – הצהרת ויתור על סודיות (חובה).

 לטופס בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר או להארכת היתר קיים – ענף סיעוד, לחץ כאן.

 

תשלום אגרה

יש לשלם אגרת בקשה מופחתת בסך 300 ₪ (חובה).

מי שנדרש לעבור בדיקת זכאות (מעל גיל פרישה שלא זכאים לגמלת סיעוד בשל גובה הכנסה), ישלם גם אגרת קביעת זכאות בסך 290 ₪.

את התשלומים נדרש לבצע באתר האינטרנט:  www.piba.gov.il.

כספי האגרה לא יוחזרו בין שהבקשה תאושר ובין שהבקשה תדחה.

 

מסמכים שחובה לצרף לכל בקשה לקבלת היתר העסקת עובד זר:

 • טפסי בקשה.
 • תשלום אגרת בקשה מופחתת, ובמידת הצורך אגרת קביעת זכאות.

חשוב להקפיד ולצרף אישור התשלום, אחרת הבקשה תוחזר ולא תיבדק.

 • צילום תעודת זהות + ספח, של המטופל.

אם המטופל לא מסוגל למלא חובותיו כמעסיק, יש לצרף גם צילום ת.ז + ספח של מעסיק אחר (ברוב המקרים, בן משפחה מדרגת קרבה ראשונה).

 • אישור אפוטרופסות – אם מדובר במטופל חסוי.

 

מסמכים שנדרש לצרף בהתאם לנסיבות

קטין:

 • מטופל מתחת לגיל 18 נדרש להגיש אישור מנהל בית הספר או הגן לגבי השעות הרגילות בהן הילד נמצא בבית הספר / בגן.
 • חוות דעת רפואית מעודכנת מהרופא המקצועי אשר מטפל בילד ותומכת בסיבת הבקשה.
 • חוות דעת רפואית מעודכנת מרשויות הרווחה אשר מטפלות בילד ותומכת בסיבת הבקשה.
 • תצהיר חתום בפני עורך דין, טופס ד'.
 • דו"ח רפואי שנערך במוסדר לביטוח לאומי במהלך תביעת גמלת ילד נכה.

 

חולה העומד להשתחרר מבית חולים או ממוסד סיעודי:

 • טופס בקשה למטופל העומד להשתחרר מבית חולים/מוסד סיעודי – טופס ה'.
 • אבחנה רפואית מטעם רופא בית החולים / המוסד הסיעודי, אשר מציינת את הצורך ברצף טיפולי ואת תאריך השחרור המשוער של המטופל.

 

נכה עבודה, נכה צה"ל, נכה פעולות איבה:

 • נדרש לצרף אישור על זכאות.

 

קשיש שאינו זכאי לגמלת סיעוד מחמת גובה הכנסתו:

 • אישור תשלום אגרת קביעת זכאות (290 ₪).
 • טופס בקשה לביצוע מבחן תלות.

 

שליחת הבקשה

לאחר מילוי טפסי הבקשה,  יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים ולשלוח בדואר לאגף ההיתרים בענף הסיעוד, ללשכה אליה המטופל משויך (לפי אזור מגורים).

ניתן להגיע בזמני קבלת קהל ולהגיש את המסמכים בלשכה, אולם זה לא יקצר את הליך הטיפול בבקשה.

 

הלשכות:

 • ירושלים – רח' אגריפס 42
 • תל אביב –  דרך מנחם בגין 125
 • ראשון לציון – רח' ישראל גלילי 3
 • חיפה – רח' הרצליה 22
 • באר שבע – רח' התקווה 4
 • כפר סבא – רח' ויצמן 140

 

החלטת אגף ההיתרים ענף סיעוד

 • ההחלטה תישלח בדואר.
 • במידה והתקבל היתר, יש לרשום עובד זר בלשכה פרטית.

 

אז מה היה לנו עד עכשיו?
אודות המחבר
עו"ד יוסי כהן

עורך דין יוסי כהן, בקיא בתביעות סיעוד, מכיר את החקיקה, הפסיקה, תקנות משרד האוצר ומשרד הבריאות, ביטוח לאומי, וכן מצוי ומנוסה בהבנת פוליסת ביטוח והאותיות הקטנות החבויות בהן.

מאמרים אחרונים