חברת הביטוח סירבה לשלם תגמולים למבוטחת, וכן גבתה פרמיות שלא כדין – ההחלטה התהפכה!

עו"ד יוסי כהן

ש.ר החזיקה בפוליסת סיעוד דרך קופת החולים. לצערה, ש.ר הפכה לסיעודית ובמשך חמש שנים (תנאי פוליסה) היא קיבלה תגמול חודשי. בתום תקופה זה, פוליסת הסיעוד מוצתה, וכן מצבה של ש.ר השתפר והיא השתקמה. אולם, למרות שהפוליסה מוצתה, חברת הביטוח המשיכה לגבות ממנה מדי חודש בחודשו, את תשלום הפרמיה במשך 6 שנים נוספות. לצערה של ש.ר חלה החמרה והיא הפכה לסיעודית בפעם השנייה. ש.ר הגישה תביעה לקבלת תגמול חודשי לחברת הביטוח, אולם נדחתה בטענה כי הפוליסה כבר מוצתה.

אמנם חברת הביטוח נאותה כמחווה של רצון טוב ו"לפנים משורת הדין" להשיב לש.ר את כספי הפרמיות החודשיות ששילמה משך 6 שנים, אך ש.ר לא ויתרה!

בתביעה שהוגשה על ידי משרדנו, הצלחנו להפוך את החלטת חברת הביטוח!! ש.ר קיבלה מחברת הביטוח גם את כספי הפרמיות ששילמה וגם פיצוי בסך 185,000 ש"ח.

אז מה היה לנו עד עכשיו?
אודות המחבר
עו"ד יוסי כהן

עורך דין יוסי כהן, בקיא בתביעות סיעוד, מכיר את החקיקה, הפסיקה, תקנות משרד האוצר ומשרד הבריאות, ביטוח לאומי, וכן מצוי ומנוסה בהבנת פוליסת ביטוח והאותיות הקטנות החבויות בהן.

מאמרים אחרונים