חולה ALS נדחה בטענה כי המקרה אירע לפני הצטרפותו לביטוח – ההחלטה התהפכה!

עו"ד יוסי כהן

מורה אשר חלה במחלת ניוון השרירים ALS צורך לפוליסת ביטוח סיעוד. צירופו של המורה לפוליסה נעשה לאחר שהוא כבר אובחן כחולה במחלת ניוון השרירים, וכמי שאינו מסוגל לבצע את פעולות התפקוד ADL.

המורה הגיש תביעה לחברת הביטוח בדרישה לקבל תגמול חודשי, לפי הפוליסה. אולם, המורה נדחה על ידי חברת הביטוח אשר טענה כי מקרה הביטוח אירוע עוד לפני שהמורה הצטרף לפוליסה.

תביעה משפטית שהוגשה על ידי משרדנו הפכה את החלטת חברת הביטוח!

הצלחנו להשיג עבור המורה פיצוי בגובה 191,000 ₪, וכן קצבה חודשית בסך 7,800 ₪ לכל החיים.

אז מה היה לנו עד עכשיו?
אודות המחבר
עו"ד יוסי כהן

עורך דין יוסי כהן, בקיא בתביעות סיעוד, מכיר את החקיקה, הפסיקה, תקנות משרד האוצר ומשרד הבריאות, ביטוח לאומי, וכן מצוי ומנוסה בהבנת פוליסת ביטוח והאותיות הקטנות החבויות בהן.

מאמרים אחרונים